Top 10 ảnh vào vòng giải thưởng

May 10, 2021

BTC trân trọng thông báo

Kết quả tuyển chọn của Ban Giám khảo từ 19 tác phẩm còn lại 10 tác phẩm chính thức vào giải thưởng. BTC sẽ công bố kết quả  thứ hạng Giải nhất, Giải nhì, Giải ba và Giải khuyến khích vào 9 giờ sáng ngày 12/6/2013.

 

Xin chúc mừng các tác giả có tác phẩm được vào vòng Giải thưởng.

Bấm vào đây để xem ảnh vào vòng giải thưởng: http://hoinhabaocamau.com/site/photo/index/round/21

 

Tags : giải thưởng, kết quả vòng giải thưởng