Kết quả giải thưởng Cuộc thi ảnh Thời Sự - Nghệ Thuật Cà Mau - 2013

May 10, 2021

Ban tổ chức cuộc thi ảnh Thời Sự - Nghệ Thuật tỉnh Cà Mau 2013 trân trọng thông báo và chúc mừng các tác giả có tác phẩm đoạt giải chung cuộc.

 

Mời xem bộ ảnh đoạt giải thưởng Cuộc thi ảnh Thời Sự - Nghệ Thuật Cà Mau - 2013


Giải I

Cho những cánh đồng mẫu lớn - Giải nhất

Tác phẩm: Cho những cánh đồng mẫu lớn - Tác giả: Lê Nguyễn

 

Giải II

 

Bình minh trên quê hương

Tác phẩm: Bình minh trên quê hương / Tác giả: Phạm Văn Tuấn

 

Giờ học ngoại khóa

Tác phẩm: Giờ học ngoại khóa / Tác giả: Đỗ Thùy Mai

 

Giải III

 

Cho tàu ra khơi

Tác phẩm: Cho tàu ra khơi xa / Tác giả: Nguyễn Tấn Điệp

 

Bừng sáng U Minh

Tác phẩm: Bừng sáng U Minh / Tác giả: Nguyễn Tấn Điệp

 

Khám mắt học đường

Tác phẩm: Khám mắt học đường / Tác giả: Đỗ Thùy Mai

 

Giải Khuyến Khích

 

Ứng cứu

Tác phẩm: Ứng cứu / Tác giả: Đặng Quang Minh

 

Hương Sen nhớ Người

Tác phẩm: Hương Sen nhớ Người / Tác giả: Đặng Quang Minh

 

Vì sự bình yên cuộc sống

Tác phẩm: Vì sự bình yên cuộc sống / Tác giả: Lê Nguyễn

 

Ô HÌNH LÚA - TÔM ĐEM LẠI HIỆU QUẢ BỀN VỮNG

Tác phẩm: Mô hình Lúa - Tôm / Tác giả: Huỳnh Lâm


Tags : kết quả chung cuộc, cuộc thi ảnh cà mau 2013